У ДЕЦЕМБРУ МЕСЕЦУ У НАШОЈ ШКОЛИ СУ ОДРЖАНА ДВА СЕМИНАРА ЗА НАСТАВНИКЕ И СТРИЧНЕ САРАДНИКЕ

hdr

Оба семинара су организована за групе од по 30 учесника.

Први семинар – „ Претпоставке успешне наставе“, одржан је у суботу 10.12.2016. у времену од 9-16 часова

Програм семинара обезбеђује развијање компетенција за подршку развоја личнодти ученика ( К3) и  приоритетан је за област П4 ( стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, заштите од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације).

Семинар је похађало 30 запослених из наше школе.

 

Други семинар -„ Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитња“, одржан је у суботу 24.12.2016. у времену од 9-17 часова

И овај семинар је акредитован у Каталогу за школске 2016/2017, 2017/2018. под редним бројем 347, област-Општа питања наставе.

Семинар обухвата 6 тема од којих смо ми одабрали 2:

  1. Школа-безбедно место.
  2. Ученик-одговоран учесник образовања и васпитања.

Семинари су прошли у радној атмосфери и били су веома корисни за усавршавање запослених.

Трудићемо се да у наредном периоду, ако нам то материјалне могућности дозволе, организујемо још један семинар из области школског законодавства.

 

🔥159