“Школа јесте наша друга кућа са уважавањем себе и других, као и богатство различитости кроз моћи магичних речи”

Успешно реализована тематска недеља у школи! Вредни учитељи и наставници су на оригинални начин приступили изабраним темама и заједно са ученицима реализовали тематску недељу у школи. Прилажемо неколико примера успешног рада у склопу тематских дана посвећених емпатији, ширењу пријатељства и љубави према заједници и према знању.

Понедељак – 4.септембар 2023. год.

Моја школа је моја друга кућа

Циљ: подстицање развијања осећања припадности одељењу, школи

Уторак – 5.септембар 2023. год.

Ја волим и поштујем себе и друге

Циљ: подстицање разијања самопоштовања и поштовања других

Среда – 6.септембар 2023. год.

Богатство различитости

Циљ: развијање толеранције, мултикултурализма  и уважавања различитости

Четвртак – 7.септембар 2023. год.

Кад се руке сложе, све се може

Циљ: подстицање развијања сарадње и узајамне помоћи

Петак – 8. септембар 2023. год.

Магична моћ речи

Циљ: развијање вештина комуникације и стварање позитивне атмосфере 

🔥66