Јавни час

Дана 7.11.2017. ученици 2/1 нашли су се у улози предавача својим родитељима. На часу одељенског старешине одржали су јавни час о Вуку Стефановићу Караџићу . […]

Други интернационални интердисциплинарни Конгрес гешталт терапије

Други интернационални интердисциплинарни Конгрес гешталт терапије на тему ”Човек и процеси промене – импликације за гешталт терапију и сродне дисциплине”, одржан је у септембру 2017. […]