Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2021/2022. години

Основни циљ програма заштите, како ће у даљем тексту бити називан, је реализација мера и активности за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, којима се у […]

Тим за заштиту од ДНЗЗ

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостaвљања и занемаривања Анита Пирнат, наставница  (руководилац Тима) Душица Максимовић, наставница ( записничар) Зоран Станковић, наставник Брена Ћалдовић, […]