Тим за заштиту од ДНЗЗ

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостaвљања и занемаривања Анита Пирнат, наставница  (руководилац Тима) Душица Максимовић, наставница ( записничар) Зоран Станковић, наставник Брена Ћалдовић, […]