Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2023/2024. години

а) Програм рада Активности   Коме је намењено Носилац акт. Време Начин праћења Формирање  Тима и дефинисање  улога чланова Тима Свим  запосленим Директор  школе aвгуст/ […]

Школски тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2021/2022. години

Основни циљ програма заштите, како ће у даљем тексту бити називан, је реализација мера и активности за превенцију насиља, злостављања и занемаривања, којима се у […]

Тим за заштиту од ДНЗЗ

Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостaвљања и занемаривања Анита Пирнат, наставница  (руководилац Тима) Душица Максимовић, наставница ( записничар) Зоран Станковић, наставник Брена Ћалдовић, […]