Cyberbullying – Интернет насиље

У току маја и јуна на часовима енглеског језика у оквиру програма Заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања обрађена је тема Cyberbullying – Интернет насиље.
Ученици су имали задатак да истраже који су то облици интернет насиља, како се
испољава, које су могуће последице, како да се заштите. Затим су ученици на енглеском
језику написали есеје о свему што су сазнали и научили када се ради о интернет насиљу.

🔥35